Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 130/2017Usnesení NS ze dne 31.07.2017

HeslaPřípustnost dovolání
Insolvence
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:29.NSCR.130.2017.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř.

§ 243c odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

MSPH 76 INS 2762/2011

29 NSČR 130/2017-A-286

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Tomáše Brauna v insolvenční věci dlužníka OLEO CHEMICAL, a. s., se sídlem v Praze 4 – Chodově, Holušická 2221/3, PSČ 148 00, identifikační číslo osoby 27167909, zastoupeného Mgr. Jiřím Tomolou, advokátem, se sídlem v Praze, Platnéřská 191/4, PSČ 110 00, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 76 INS 2762/2011, o způsobu řešení úpadku, o dovolání věřitele RAVAK a. s., se sídlem v Příbrami, Obecnická 285, PSČ 261 01, identifikační číslo osoby 25612492, zastoupeného JUDr. Martinem Dančišinem, advokátem, se sídlem v Praze, Husova 240/5, PSČ 110 00, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27. března 2017, č. j. MSPH 76 INS 2762/2011, 4 VSPH 545/2017-A-268, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 16. února 2017, č. j. MSPH 76 INS 2762/2011-A-250, Městský soud v Praze (dále jen „insolvenční soud“) mimo jiné povolil řešení úpadku dlužníka OLEO CHEMICAL, a. s. reorganizací (bod II. výroku), ustanovil insolvenčním správcem dlužníka Ing. Jiřího Hanáka (bod III. výroku), ustanovil znalce za účelem ocenění majetkové podstaty dlužníka (bod V. výroku), vyzval dlužníka, aby ve lhůtě 120 dnů předložil aktualizovaný reorganizační plán s aktualizovanou zprávou o reorganizačním plánu (bod X. výroku) a nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů (bod XIII. výroku).

Proti rozhodnutí insolvenčního soudu podali odvolání věřitelé SHADBROOK ENTERPRISES LTD a RAVAK a. s. (dále jen „věřitel R“). Vrchní soud v Praze napadeným rozhodnutím odmítl odvolání proti bodům II., V., X. a XIII. výroku usnesení insolvenčního soudu (první výrok) a potvrdil usnesení insolvenčního soudu v bodě III. výroku (druhý výrok).

Proti usnesení odvolacího soudu, a to výslovně proti prvnímu výroku, podal věřitel R dovolání.

Podle § 238 odst. 1 písm. e/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v účinném znění (dále jen „o. s. ř.“), dovolání podle § 237 není přípustné proti usnesením, proti nimž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o. s. ř.

Právě o tento případ jde v posuzované věci. Usnesení, kterým odvolací soud odmítl odvolání věřitele R, je sice usnesením, jímž se odvolací řízení končí, ale podle § 229 odst. 4 o. s. ř. může účastník napadnout žalobou pro zmatečnost též pravomocné usnesení odvolacího soudu, kterým bylo odmítnuto odvolání (k tomu srov. obdobně i důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. května 2013, sen. zn. 29 NSČR 36/2013, dostupného na webových stránkách Nejvyššího soudu).

Nejvyšší soud proto dovolání věřitele R (přiléhavě poučeného o nepřípustnosti dovolání odvolacím soudem) podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolateli, dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. července 2017

Mgr. Milan Polášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru