Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 129/2017Usnesení NS ze dne 20.09.2017

HeslaPřípustnost dovolání
Vady podání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:29.NSCR.129.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

KSPH 66 INS XY

29 NSČR 129/2017-P8-22

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Gemmelem v insolvenční věci dlužníka J. P., narozeného XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 66 INS XY, o přihlášce pohledávky věřitelky č. 8 Hypoteční banky, a. s., se sídlem v Praze 5, Radlická 333/150, PSČ 150 00, identifikační číslo osoby 13 58 43 24, o dovolání dlužníka, zastoupeného Mgr. Markétou Medřickou, advokátkou, se sídlem v Praze 10, K Červenému dvoru 294/4, PSČ 100 00, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. května 2017, č. j. KSPH 66 INS XY, 4 VSPH XY, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze k odvolání věřitelky č. 8 (Hypoteční banky, a. s.) usnesením ze dne 16. května 2017, č. j. KSPH 66 INS XY, 4 VSPH XY, změnil usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 14. března 2017, č. j. KSPH 66 INS XY, tak, že se doplnění přihlášky pohledávky ve výši 3.635.153,47 Kč věřitelky č. 8 o její zajištění nemovitými věcmi dlužníka specifikovanými v podání ze dne 1. března 2017 (P8-2) neodmítá.

Proti tomuto usnesení podal dlužník dovolání, které Nejvyšší soud podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), odmítl.

Učinil tak proto, že dovolání (posuzováno podle jeho obsahu - § 41 odst. 2 o. s. ř.) neobsahuje žádný údaj o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, tedy které z hledisek uvedených v ustanovení § 237 o. s. ř. považuje za splněné (k tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. května 2013, sp. zn. 29 Cdo 1172/2013 a ze dne 25. září 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněná pod čísly 80/2013 a 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. srpna 2013, sen. zn. 29 NSČR 55/2013 a ze dne 29. srpna 2013, sp. zn. 29 Cdo 2488/2013, jakož i usnesení Ústavního soudu ze dne 21. ledna 2014, sp. zn. I. ÚS 3524/13, ze dne 17. dubna 2014, sp. zn. III. ÚS 695/14, ze dne 24. června 2014, sp. zn. IV. ÚS 1407/14, ze dne 16. prosince 2014, sp. zn. IV. ÚS 266/14, ze dne 12. srpna 2015, sp. zn. IV. ÚS 3548/14 a ze dne 3. února 2016, sp. zn. I. ÚS 891/15).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi, věřitelce č. 8, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. září 2017

JUDr. Petr Gemmel

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru