Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 125/2016Usnesení NS ze dne 31.05.2017

HeslaInsolvence
Insolvenční správce
Dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:29.NSCR.125.2016.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

MSPH 94 INS XY

29 NSČR 125/2016-B-257

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Gemmela v insolvenční věci dlužníka R. K., narozeného XY, bytem XY, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 94 INS XY, o zproštění insolvenčního správce funkce, o dovolání zástupce věřitelů L. B., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Lukášem Damborským, advokátem, se sídlem v Praze 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ 110 00, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8. března 2016, č. j. MSPH 94 INS XY, 4 VSPH XY, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 8. září 2015, č. j. MSPH 94 INS XY, Městský soud v Praze (dále jen „insolvenční soud“) zamítl návrh dlužníka, aby insolvenční správce dlužníka AB insolvence v. o. s. (dříve RES insolvence v. o. s.) byl zproštěn funkce.

Šlo o v pořadí druhé rozhodnutí insolvenčního soudu o stejném návrhu, když první usnesení ze dne 5. dubna 2012, č. j. MSPH 94 INS XY, kterým insolvenční soud také dlužníkův návrh zamítl, Vrchní soud v Praze zrušil usnesením ze dne 26. dubna 2013, č. j. MSPH 94 INS XY, 3 VSPH XY, a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení.

V záhlaví označeným rozhodnutím Vrchní soud v Praze k odvolání zástupce věřitelů (L. B.) potvrdil usnesení insolvenčního soudu ze dne 8. září 2015, č. j. MSPH 94 INS XY.

Dovolání zástupce věřitelů proti usnesení odvolacího soudu odmítl Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), jako bezpředmětné.

Učinil tak proto, že v mezidobí bylo dovoláním napadené rozhodnutí (a spolu s ním i usnesení insolvenčního soudu ze dne 8. září 2015) v řízení o dovolání insolvenčního správce proti usnesení odvolacího soudu ze dne 26. dubna 2013 zrušeno (jako rozhodnutí závislá na změněném kasačním rozhodnutí odvolacího soudu) usnesením Nejvyššího soudu ze dne 31. května 2017, sen. zn. 29 NSČR 47/2015.

Za popsaného stavu se opravný prostředek (dovolání) zástupce věřitelů stal bezpředmětným v důsledku okolností nastalých po vydání dovoláním napadeného rozhodnutí a je namístě jeho odmítnutí (k postupu soudu při bezpředmětnosti opravného prostředku srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. září 2004, sp. zn. 29 Odo 611/2002, jakož i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. října 2013, sen. zn. 29 NSČR 8/2011).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolateli, insolvenčnímu správci a dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. května 2017

Mgr. Milan Polášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru