Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 122/2017Usnesení NS ze dne 17.07.2017

HeslaDovolání
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:29.NSCR.122.2017.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 241 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

KSOS 14 INS XY

29 NSČR 122/2017-A-21

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Krčmářem v insolvenční věci dlužníka P. K., narozeného XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 14 INS XY, o insolvenčním návrhu dlužníka, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. března 2017, č. j. KSOS 14 INS XY, 2 VSOL XY, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 9. srpna 2016, č. j. KSOS 14 INS XY, odmítl Krajský soud v Ostravě (dále jen „insolvenční soud“) insolvenční návrh dlužníka.

K odvolání dlužníka Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu.

Proti usnesení odvolacího soudu podal dlužník dovolání (A-16).

Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále též jen „o. s. ř.“), insolvenční soud jej usnesením ze dne 15. května 2017, č. j. KSOS 14 INS XY, doručeným dovolateli zvlášť dne 22. května 2017 (srov. doručenku u A-17), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil do 28. června 2017.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil (přes poučení o následcích nečinnosti). Předseda senátu Nejvyššího soudu (§ 243f odst. 2 o. s. ř.) proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 17. července 2017

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru