Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 118/2019Usnesení NS ze dne 05.11.2019

HeslaOdklad vykonatelnosti
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:29.NSCR.118.2019.1
Dotčené předpisy

§ 90 IZ.

§ 243 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

KSUL 89 INS XY

29 NSČR 118/2019-P13-18

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Milana Poláška a Mgr. Rostislava Krhuta v insolvenční věci dlužnice H. H., narozené XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 89 INS XY, o přihlášce pohledávky věřitele č. 10, o dovolání věřitele č. 10 Českého inkasního kapitálu, a. s., se sídlem v Praze 1, Václavské náměstí 808/66, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 27646751, zastoupeného JUDr. Romanem Majerem, advokátem, se sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1326/5, PSČ 140 00, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. června 2019, č. j. KSUL 89 INS XY, 3 VSPH XY, o návrhu dovolatele na odklad vykonatelnosti, takto:

Návrh na odklad vykonatelnosti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. června 2019, č. j. KSUL 89 INS XY, 3 VSPH XY, se zamítá.

Odůvodnění:

[1] Usnesením ze dne 14. ledna 2019, č. j. KSUL 89 INS XY, Krajský soud v Ústí nad Labem (dále jen „insolvenční soud“):

1/ Určil, že k přihlášce pohledávky P13 věřitele č. 10 Českého inkasního kapitálu, a. s. (dále jen „věřitel č. 10“) se co do částky 3.291.547,25 Kč nepřihlíží (bod I. výroku).

2/ Odmítl přihlášku pohledávky P13 věřitele č. 10 co do částky 3.291.547,25 Kč (bod II. výroku).

3/ Určil, že právní mocí usnesení končí účast věřitele č. 10 v insolvenčním řízení ohledně předmětné pohledávky (bod III. výroku).

[2] K odvolání věřitele č. 10 Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 11. června 2019, č. j. KSUL 89 INS XY, 3 VSPH XY, potvrdil usnesení insolvenčního soudu.

[3] Proti usnesení odvolacího soudu označenému ve výroku podal věřitel č. 10 dovolání; současně navrhl, aby Nejvyšší soud dle ustanovení § 243 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), odložil vykonatelnost tohoto usnesení.

[4] Nejvyšší soud návrh na odklad vykonatelnosti zamítl jako zjevně bezdůvodný, jelikož podle ustanovení § 243 o. s. ř. nelze odložit vykonatelnost (a ani právní moc) dovoláním napadeného usnesení odvolacího soudu vydaného v insolvenčním řízení [srov. § 90 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona)]. Ostatně, předmětné usnesení insolvenčního soudu (usnesení odvolacího soudu je potvrzující) se ani nevykonává (není k výkonu způsobilé).

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolateli, dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 5. listopadu 2019

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru