Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 115/2014Usnesení NS ze dne 30.04.2015

HeslaZastavení řízení
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:29.NSCR.115.2014.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.

§ 243f odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

KSPL 27 INS 9115/2009

29 NSČR 115/2014-B-511

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenční věci dlužníka BRESSON a. s., se sídlem v Plzni, Brojova 2113/16, PSČ 326 00, zastoupeného Mgr. Lukášem Hegnerem, advokátem, se sídlem v Plzni, Jiráskovo náměstí 816/4, PSČ 326 00, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 27 INS 9115/2009, o návrhu na zrušení usnesení schůze věřitelů, o dovolání věřitele MIDESTA, s. r. o., se sídlem v Brně, Čechyňská 419/14a, PSČ 602 00, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. července 2014, č. j. KSPL 27 INS 9115/2009, 3 VSPH 335/2014-B-461, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 17. července 2014, č. j. KSPH 27 INS 9115/2009, 3 VSPH 335/2014-B-461, k odvolání věřitele Moravského Peněžního Ústavu – spořitelního družstva (dále jen „věřitel MPÚ“) potvrdil usnesení ze dne 23. prosince 2013, č. j. KSPL 27 INS 9115/2009-B-414, jímž Krajský soud v Plzni (dále jen „insolvenční soud“) zamítl návrh věřitele MPÚ na zrušení usnesení schůze věřitelů konané dne 23. prosince 2013 „ve vztahu k návrhu“ na předvolání znalce a návrhu na schválení znaleckého posudku.

Proti usnesení odvolacího soudu podal věřitel MPÚ dovolání.

V průběhu dovolacího řízení insolvenční soud usnesením ze dne 26. března 2015, č. j. KSPL 27 INS 9115/2009-P32-4, vyhověl návrhu věřitele MPÚ, aby na jeho místo vstoupila do insolvenčního řízení společnost MIDESTA, s. r. o. (dále jen „věřitel M“). Usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 26. března 2015.

V souladu s ustanovením § 19 věty první ve spojení s ustanovením § 89 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) se věřitel M stal dne 26. března 2015 účastníkem insolvenčního řízení místo dosavadního věřitele MPÚ.

Podáním ze dne 30. března 2015, doručeným insolvenčnímu soudu dne 1. dubna 2015, vzal věřitel M zpět dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. července 2014, č. j. KSPH 27 INS 9115/2009, 3 VSPH 335/2014-B-461.

Předseda senátu Nejvyššího soudu tudíž na základě tohoto dispozitivního úkonu zastavil dovolací řízení dle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé, ve spojení s ustanovením § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolateli, dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. dubna 2015

Mgr. Milan Polášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru