Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 111/2013Usnesení NS ze dne 25.11.2013

HeslaInsolvence
Insolvenční návrh
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:29.NSCR.111.2013.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.

§ 243f odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

KSOS 25 INS XY

29 NSČR 111/2013-A-31

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Krčmářem v insolvenční věci dlužníka O. K. D. C. mont s. r. o., se sídlem v Ostravě - Zábřehu, Pavlovova 3059/40, PSČ 700 30, identifikační číslo osoby 25385747, zastoupeného JUDr. Martinem Dančišinem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Husova 240/5, PSČ 110 00, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 25 INS 21401/2013, o insolvenčním návrhu věřitelů 1/ AMSET group s. r. o., se sídlem v Ostravě - Polance nad Odrou, Molákova 573/12, PSČ 725 25, identifikační číslo osoby 26878631, 2/ M. U., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Petrem Šimkem, advokátem, se sídlem ve Zlíně, Zarámí 4077, PSČ 760 01 a 3/ TESLICE CZ s. r. o., se sídlem ve Vsetíně, Jiráskova 701, PSČ 755 01, identifikační číslo osoby 27775003, zastoupeného Mgr. Petrem Maršálkem, advokátem, se sídlem ve Vsetíně, Stará Cesta 676, PSČ 755 01, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. září 2013, č. j. KSOS 25 INS XY, 3 VSOL XY, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Dlužník a první insolvenční navrhovatel vůči sobě nemají právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Olomouci (vydanému před přistoupením třetího insolvenčního navrhovatele k řízení) podal dlužník dovolání (A-14), které posléze, podáním došlým soudu 12. listopadu 2013 (A-24) vzal v plném rozsahu zpět.

Předseda senátu Nejvyššího soudu tudíž na základě tohoto dispozitivního úkonu zastavil dovolací řízení dle § 243c odst. 3 věty druhé, ve spojení s ustanovením § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Výrok o nákladech dovolacího řízení mezi dlužníkem a prvním insolvenčním navrhovatelem se opírá o ustanovení § 243c odst. 3, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., když dlužník zpětvzetím dovolání z procesního hlediska zavinil zastavení dovolacího řízení, u prvního insolvenčního navrhovatele však žádné prokazatelné náklady dovolacího řízení nebyly zjištěny.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 25. listopadu 2013

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru