Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 107/2018Usnesení NS ze dne 30.08.2018

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2018:29.NSCR.107.2018.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř.

§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

KSBR 31 INS XY

29 NSČR 107/2018-B-101

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Zavázala a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Milana Poláška v insolvenční věci dlužníka P. N., narozeného XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 31 INS XY, o splnění oddlužení, o dovolání dlužníka, zastoupeného JUDr. Milanem Bedrošem, advokátem, se sídlem v Brně, Pekárenská 330/12, PSČ 602 00, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 23. března 2018, č. j. KSBR 31 INS XY, 3 VSOL XY, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 2. listopadu 2017, č. j. KSBR 31 INS XY, Krajský soud v Brně (dále jen „insolvenční soud“) mimo jiné vzal na vědomí splnění oddlužení dlužníka P. N. (bod I. výroku) a určil odměnu insolvenčního správce dlužníka Mgr. Radovana Indry částkou 41.745 Kč (včetně daně z přidané hodnoty) a náhradu hotových výdajů částkou 8.349 Kč (včetně daně z přidané hodnoty) [bod II. výroku].

K odvolání dlužníka Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu v bodu II. výroku.

Proti usnesení odvolacího soudu podal dlužník dovolání, namítaje, že napadené usnesení spočívá na nesprávném právním posouzení věci a požaduje, aby Nejvyšší soud rozhodnutí soudů obou stupňů zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení.

Konkrétně dovolatel odvolacímu soudu vytýká, že nesprávně posoudil otázku „přípustnosti snížení odměny insolvenčního správce při výkonu své činnosti na základě porušení povinností“ a nepřisvědčil názoru dovolatele, že „by insolvenční správce porušil některou ze svých povinností“.

Nejvyšší soud dovolání, jež může být přípustné jen podle § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), odmítl podle § 243c odst. 1 o. s. ř.

V poměrech dané věci je nepochybné, že dovolatelův nesouhlas s napadeným rozhodnutím se omezuje na kritiku závěru, jímž odvolací soud přitakal insolvenčnímu soudu v úsudku, že insolvenčnímu správci náleží odměna v celkové výši 41.745 Kč (včetně daně z přidané hodnoty), přičemž nejsou dány důvody pro její snížení podle ustanovení § 38 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona).

Z výše uvedeného je zjevné, že polemika s napadeným rozhodnutím je vedena jen ohledně částky, jež nepřevyšuje hranici 50.000 Kč nastavenou jako limit přípustnosti dovolání podle § 237 o. s. ř. ustanovením § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Závěr, že i na rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení je použitelné ustanovení § 238 odst. 1 o. s. ř. [včetně omezení přípustnosti dovolání podle písmene c/ (dříve písmene d/) tohoto ustanovení], přijal Nejvyšší soud např. již v usnesení ze dne 29. srpna 2013, sen. zn. 29 NSČR 66/2013, uveřejněném pod číslem 104/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. K tomu, že se limit 50.000 Kč obsažený v § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř. prosazuje i ve vztahu k výroku usnesení, jímž odvolací soud potvrdil nebo změnil usnesení insolvenčního soudu o určení (respektive schválení) odměny insolvenčního správce (nebo zálohy na ni) a jeho nákladů, srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. února 2018, sen. zn. 29 NSČR 197/2017, a v tomto usnesení vyjmenovaná další usnesení Nejvyššího soudu.

Lze tedy uzavřít, že dovolatel napadá rozhodnutí odvolacího soudu ve výroku, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000 Kč; současně nejde o žádný z případů, jež by v intencích ustanovení § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř. vylučovaly aplikaci takto nastaveného omezení (nejde o vztah ze spotřebitelské smlouvy ani o vztah pracovněprávní). Dovolání je proto objektivně nepřípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 8. 2018

JUDr. Jiří Zavázal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru