Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 106/2020Usnesení NS ze dne 27.11.2020

HeslaOdklad právní moci
Odklad vykonatelnosti
Insolvenční řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.NSCR.106.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243 o. s. ř.

§ 90 IZ.


přidejte vlastní popisek

KSOS 20 INS XY

29 NSČR 106/2020-A-187

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Hynka Zoubka v insolvenční věci dlužníka S. Č., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Tomášem Vymazalem, advokátem, se sídlem v Olomouci, Wellnerova 1322/3, PSČ 779 00, o insolvenčním návrhu věřitelů 1/ NATUR PHARMA s. r. o., se sídlem v Praze 1, Spálená 95/25, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 24202428, zastoupeného Mgr. Pavlem Fryšákem, advokátem, se sídlem v Olomouci, Tomkova 57/27, PSČ 779 00, 2/ WEGA Ltd. s. r. o., se sídlem v Havířově – Šumbarku, Ostravská 4/586, PSČ 736 01, identifikační číslo osoby 25902628, zastoupeného JUDr. Lenkou Vidovičovou LL.M., advokátkou, se sídlem v Olomouci, Zámečnická 497/3, PSČ 779 00, vedené u Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci pod sp. zn. KSOL 20 INS XY, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. července 2020, č. j. KSOL 20 INS XY, 2 VSOL XY, o návrhu dlužníka na odklad právní moci a vykonatelnosti, takto:

Návrh na odklad právní moci a vykonatelnosti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. července 2020, č. j. KSOL 20 INS XY, 2 VSOL XY, se zamítá.

Odůvodnění:

[1] Proti usnesení odvolacího soudu označenému ve výroku podal dlužník (S. Č.) dne 30. září 2020 dovolání (A-177) doplněné podáním ze dne 9. listopadu 2020 (A-181). Následně podáním ze dne 11. listopadu 2020 (posuzováno podle obsahu) dlužník žádal, aby Nejvyšší soud podle ustanovení § 243 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v aktuálním znění, pro věc rozhodném (dále též jen „o. s. ř.“), odložil právní moc a vykonatelnost napadeného usnesení odvolacího soudu.

[2] Nejvyšší soud návrh dlužníka na odklad právní moci a vykonatelnosti zamítl jako zjevně bezdůvodný, jelikož podle ustanovení § 243 o. s. ř. nelze odložit vykonatelnost nebo právní moc napadeného usnesení odvolacího soudu, ani usnesení insolvenčního soudu, vydaného v insolvenčním řízení [srov. § 90 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; osobám, o nichž tak stanoví insolvenční zákon, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. 11. 2020

Mgr. Milan Polášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru