Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 106/2017Usnesení NS ze dne 31.07.2017

HeslaPříslušnost soudu funkční
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:29.NSCR.106.2017.1
Dotčené předpisy

§ 16 o. s. ř.

§ 12 o. s. ř.

§ 104 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

MSPH 91 INS XY

29 NSČR 106/2017-A-386

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Milana Poláška a Mgr. Tomáše Brauna v insolvenční věci dlužníka ČEPRO, a. s., se sídlem v Praze 7, Dělnická 213/12, PSČ 170 00, identifikační číslo osoby 60193531, zastoupeného JUDr. Jaromírem Císařem, advokátem, se sídlem v Praze 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 91 INS XY, o insolvenčním návrhu věřitele V. B., narozeného XY, bytem XY, o dovolání insolvenčního navrhovatele proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 24. ledna 2017, č. j. MSPH 91 INS XY, 2 VSPH XY, takto:

Řízení o „dovolání“ insolvenčního navrhovatele proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 24. ledna 2017, č. j. MSPH 91 INS XY, 2 VSPH XY, se zastavuje.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 24. ledna 2017, č. j. MSPH 91 INS XY, 2 VSPH XY, rozhodl Vrchní soud v Praze, že soudkyně Městského soudu v Praze (dále jen „insolvenční soud“) JUDr. Jitka Šťastná není vyloučena z projednávání a rozhodnutí (insolvenční) věci vedené u insolvenčního soudu pod sp. zn. MSPH 91 INS XY, a že se nevyhovuje návrhu (insolvenčního navrhovatele) na přikázání věci jinému (insolvenčnímu) soudu.

Proti usnesení vrchního soudu brojil insolvenční navrhovatel „dovoláním“ z 6. dubna 2017 (A-335).

Rozhoduje-li vrchní soud o vyloučení soudce krajského soudu, není jeho rozhodnutí rozhodnutím odvolacího soudu [ve smyslu § 16 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“) jde o rozhodnutí „nadřízeného“ soudu]. Totéž platí, rozhoduje-li vrchní soud o přikázání věci jinému krajskému (insolvenčnímu) soudu (ve smyslu § 12 odst. 3 o. s. ř. jde o rozhodnutí nejblíže společně „nadřízeného“ soudu). K pojmu „nadřízený“ soud srov. dále stanovisko pléna Nejvyššího soudu z 27. června 1996, Plsn 1/96, uveřejněné pod číslem 48/1996 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

Funkční příslušnost k projednání dovolání proti rozhodnutí „nadřízeného“ soudu (nebo nejblíže společně „nadřízeného“ soudu) občanský soudní řád neupravuje; srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. září 2001, sp. zn. 29 Odo 641/2001, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 10, ročník 2001, pod číslem 129, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. července 1997, sp. zn. 2 Cdon 30/97, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 14, ročník 1997, pod číslem 112.

Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení; Nejvyšší soud proto řízení o „dovolání“ insolvenčního navrhovatele, které touto vadou trpí, zastavil (§ 104 odst. 1 věta první o. s. ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; insolvenčnímu navrhovateli a dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. července 2017

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru