Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Nd 90/2020Usnesení NS ze dne 29.04.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.ND.90.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Nd 90/2020-18

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Heleny Myškové a Mgr. Hynka Zoubka v exekuční věci oprávněné Wara Consulting a. s., se sídlem v Praze 3, Husitská 344/63, PSČ 130 00, identifikační číslo osoby 06 25 45 60, zastoupené Mgr. Šimonou Maškovou, advokátkou, se sídlem v Praze 9, Boušova 792, PSČ 190 14, proti povinnému C. A. C., narozenému XY, posledně bytem XY, pro 29.016,78 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 33 EXE 554/2019, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 33 EXE 554/2019 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

Exekučním návrhem ze dne 21. listopadu 2019, podaným u soudního exekutora JUDr. Lukáše Jíchy, Exekutorský úřad Přerov, se oprávněná domáhá pověření exekutora vedením exekuce vůči povinnému pro pohledávku ve výši 29.016,78 Kč s příslušenstvím.

Návrhem ze dne 3. prosince 2019 požádal označený exekutor Obvodní soud pro Prahu 5 o pověření a nařízení exekuce.

Usnesením ze dne 9. ledna 2020, č. j. 33 EXE 554/2019-15, vyslovil Obvodní soud pro Prahu 5 svou místní nepříslušnost, s tím, že po doručení usnesení oprávněné bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení místní příslušnosti soudu prvního stupně.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Obvodní soud pro Prahu 5, u kterého bylo řízení zahájeno a který vydal exekuční titul.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. 4. 2020

JUDr. Petr Gemmel

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru