Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Nd 88/2020Usnesení NS ze dne 28.07.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.ND.88.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Nd 88/2020-14

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Rostislava Krhuta a JUDr. Heleny Myškové v exekuční věci oprávněného O2 Czech Republic a. s., se sídlem v Praze 4 - Michli, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, identifikační číslo osoby 60193336, proti povinnému M. R., narozenému XY, posledně bytem XY, pro částku 2.616,55 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 227/2020, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 227/2020, projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

[1] Exekučním návrhem ze dne 18. prosince 2019, podaným u soudní exekutorky Mgr. Lenky Černoškové, Exekutorský úřad Prostějov, se oprávněný domáhá pověření a nařízení exekuce vůči povinnému pro pohledávku ve výši 2.616,55 Kč s příslušenstvím. Dne 3. ledna 2020 požádala označená exekutorka Obvodní soud pro Prahu 5 o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného.

[2] Usnesením ze dne 15. ledna 2020, č. j. 14 EXE 227/2020-11, vyslovil obvodní soud svou místní nepříslušnost (bod I. výroku) s tím, že po uplynutí odvolací lhůty oprávněnému bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu (bod II. výroku). Následně předložil obvodní soud věc Nejvyššímu soudu.

[3] Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

[4] Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, tedy rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Obvodní soud pro Prahu 5, u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce a v jehož obvodu se nachází poslední známé bydliště povinného.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 28. července 2020

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru