Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Nd 621/2020Usnesení NS ze dne 04.02.2021

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:29.ND.621.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Nd 621/2020-31

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Rostislava Krhuta a JUDr. Heleny Myškové v exekuční věci oprávněného F. X. H., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného Marcem Müllerem, MBA, advokátem, se sídlem v Praze 1, Ovocný trh 1096/8, PSČ 110 00, proti povinnému Ch. J. R., narozenému XY, bytem XY, pro částku 173.500 EUR s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 EXE 9052/2020, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 EXE 9052/2020, projedná a rozhodne Okresní soud v Litoměřicích.

Odůvodnění:

1. Exekučním návrhem ze dne 10. září 2020, podaným u soudního exekutora JUDr. Ondřeje Mareše LL. M., Exekutorský úřad Litoměřice, se oprávněný domáhá pověření a nařízení exekuce vůči povinnému pro pohledávku ve výši 173.500 EUR s příslušenstvím. Dne 25. září 2020 požádal soudní exekutor Okresní soud v Litoměřicích (dále též jen „okresní soud“) o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného.

2. Usnesením ze dne 20. listopadu 2020, č. j. 31 EXE 9052/2020-27, vyslovil okresní soud svou místní nepříslušnost (bod I. výroku), s tím, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud ji projedná a rozhodne (bod II. výroku).

3. Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sb. rozh. obč.

4. Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, tedy rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud v Litoměřicích, u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce a který ve věci provedl prvotní úkony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. února 2021

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru