Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Nd 620/2020Usnesení NS ze dne 24.02.2021

HeslaPříslušnost soudu místní
Exekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:29.ND.620.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Nd 620/2020-31

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Zavázala a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Hynka Zoubka v exekuční věci oprávněného F. X. H., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného Marcem Müllerem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Ovocný trh 1096/8, PSČ 110 00, proti povinnému Ch. J. R., narozenému XY, bytem XY, pro částku 173 500 EUR s příslušenstvím, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 EXE 9053/2020, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 EXE 9053/2020 projedná a rozhodne Okresní soud v Litoměřicích.

Odůvodnění:

Exekučním návrhem ze dne 10. září 2020, podaným u soudního exekutora JUDr. Ondřeje Mareše, LL.M., Exekutorský úřad Litoměřice, se oprávněný domáhá pověření soudního exekutora a nařízení exekuce vůči povinnému pro pohledávku ve výši 173 500 EUR s příslušenstvím. Dne 25. září 2020 požádal označený exekutor Okresní soud v Litoměřicích o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného.

Okresní soud v Litoměřicích usnesením ze dne 20. listopadu 2020, č. j. 31 EXE 9053/2020-27, vyslovil svou místní nepříslušnost (výrok I) a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne (výrok II).

Podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sb. rozh. obč.).

Nejvyšší soud proto, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod číslem 4/2013 Sb. rozh. obč.), rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v této věci určil Okresní soud v Litoměřicích, u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. 2. 2021

JUDr. Jiří Zavázal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru