Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Nd 619/2020Usnesení NS ze dne 24.02.2021

HeslaExekuce
Příslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:29.ND.619.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Nd 619/2020-17

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Zavázala a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Heleny Myškové v exekuční věci oprávněného Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 42/217, PSČ 190 00, identifikační číslo osoby 00005886, zastoupeného Mgr. Romanem Ambrožem, advokátem, se sídlem v Dříteči 155, PSČ 533 05, proti povinnému B. E., narozenému XY, posledně bytem XY, pro částku 1 524 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 65 EXE 2681/2020, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 65 EXE 2681/2020 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

1. Exekučním návrhem ze dne 3. listopadu 2020, podaným u soudní exekutorky Mgr. Zuzany Sobíškové, Exekutorský úřad Praha 6, se oprávněný domáhá pověření a nařízení exekuce vůči povinnému pro pohledávku ve výši 1 524 Kč s příslušenstvím. Návrhem ze dne 6. listopadu 2020 požádala soudní exekutorka Obvodní soud pro Prahu 5 o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného. Exekučním titulem je rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 15. června 2020, č. j. 35 C 849/2020-15.

2. Usnesením ze dne 26. listopadu 2020, č. j. 65 EXE 2681/2020-14, vyslovil Obvodní soud pro Prahu 5 svou místní nepříslušnost, s tím, že po uplynutí odvolací lhůty předloží věc Nejvyššímu soudu. V odůvodnění uvedl, že povinný je cizincem, který nemá místo pobytu ani majetek na území České republiky.

3. Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod č. 11/2015 Sb. rozh. obč., které je - stejně jako další níže zmíněné usnesení - veřejnosti dostupné i na webových stránkách Nejvyššího soudu).

4. Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení (srov. závěry formulované v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném pod č. 4/2013 Sb. rozh. obč.), rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v této věci určil Obvodní soud pro Prahu 5, který vydal exekuční titul a u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. 2. 2021

JUDr. Jiří Zavázal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru