Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Nd 618/2020Usnesení NS ze dne 27.01.2021

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:29.ND.618.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Nd 618/2020-18

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců Mgr. Rostislava Krhuta a JUDr. Zdeňka Krčmáře v exekuční

věci oprávněného Vodafone Czech Republic a. s., se sídlem v Praze 5, náměstíJunkových 2808/2, PSČ 155 00, identifikační číslo osoby 25788001, zastoupeného Mgr. Markem Lošanem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, proti povinné L. L. Y., narozené XY, posledně bytem XY, pro částku 1.470 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 36 EXE 430/2020, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 36 EXE 430/2020 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

[1] Návrhem ze dne 4. června 2020 se oprávněný domáhá provedení exekuce vůči povinné pro pohledávku ve výši 1.470 Kč s příslušenstvím. Dne 9. října 2020 požádal soudní exekutor Mgr. Marcel Kubis, Exekutorský úřad Šumperk, o pověření a nařízení exekuce Obvodní soud pro Prahu 5.

[2] Usnesením ze dne 4. listopadu 2020, č. j. 36 EXE 430/2020-15, vyslovil Obvodní soud pro Prahu 5 svou místní nepříslušnost (bod I. výroku) a rozhodl, že věc bude (po uplynutí odvolací lhůty oprávněnému) předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne (bod II. výroku).

[3] Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

[4] Nejvyšší soud proto, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Obvodní soud pro Prahu 5, u kterého soudní exekutor požádal o pověření a nařízení exekuce a v jehož obvodu se nacházelo poslední bydliště povinné na území České republiky.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. 1. 2021

JUDr. Petr Gemmel

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru