Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Nd 552/2020Usnesení NS ze dne 26.11.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.ND.552.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Nd 552/2020-47

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Heleny Myškové a Mgr. Hynka Zoubka v exekuční věci oprávněné Doprava a mechanizácia, a. s. Prešov, se sídlem v Prešově, Strojnícka 9, PSČ 080 06, Slovenská republika, identifikační číslo osoby 00 60 59 56, zastoupené Mgr. Ivanem Mazancem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Valentinská 92/3, PSČ 110 00, proti povinnému S. S., narozenému XY, bytem XY, pro 100.919,48 EUR s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 72 EXE 2437/2020, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 72 EXE 2437/2020 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 4.

Odůvodnění:

Exekučním návrhem ze dne 17. srpna 2020, podaným u soudního exekutora JUDr. Ivo Erberta, Exekutorský úřad Praha - východ, se oprávněná domáhá pověření exekutora vedením exekuce vůči povinnému pro pohledávku ve výši 100.919,48 EUR s příslušenstvím.

Návrhem ze dne 1. září 2020 požádal označený exekutor Obvodní soud pro Prahu 4 o pověření a nařízení exekuce.

Usnesením ze dne 19. října 2020, č. j. 72 EXE 2437/2020-42, vyslovil Obvodní soud pro Prahu 4 svou místní nepříslušnost, s tím, že po uplynutí odvolací lhůty oprávněné bude věc postoupena Nejvyššímu soudu k určení místní příslušnosti soudu prvního stupně.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Obvodní soud pro Prahu 4, u kterého podal soudní exekutor žádost o pověření a nařízení exekuce.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 11. 2020

JUDr. Petr Gemmel

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru