Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Nd 548/2020Usnesení NS ze dne 16.12.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.ND.548.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Nd 548/2020-15

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců Mgr. Rostislava Krhuta a JUDr. Zdeňka Krčmáře v exekuční věci oprávněného Pražské plynárenské, a. s., se sídlem v Praze 1, Národní 37/38, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 60193492, zastoupeného JUDr. Janem Olejníčkem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 853/12, PSČ 110 00, proti povinnému A. B., narozenému XY, bytem XY, pro částku 19.013 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 2402/2020, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 2402/2020 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

[1] Návrhem ze dne 24. září 2020 se oprávněný domáhá provedení exekuce vůči povinnému pro pohledávku ve výši 19.013 Kč s příslušenstvím. Dne 29. září 2020 požádal soudní exekutor Mgr. Richard Bednář, Exekutorský úřad Praha 10, o pověření a nařízení exekuce Obvodní soud pro Prahu 5.

[2] Usnesením ze dne 5. října 2020, č. j. 14 EXE 2402/2020-12, vyslovil Obvodní soud pro Prahu 5 svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne, neboť podmínky místní příslušnosti nelze zjistit.

[3] Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

[4] Nejvyšší soud proto, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení (srov. závěry formulované v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Obvodní soud pro Prahu 5, u kterého soudní exekutor požádal o pověření a nařízení exekuce a který vydal exekuční titul (rozsudek ze dne 3. července 2019, č. j. 11 C 51/2018-46).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. 12. 2020

JUDr. Petr Gemmel

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru