Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Nd 546/2020Usnesení NS ze dne 26.11.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.ND.546.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Nd 546/2020-18

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců Mgr. Rostislava Krhuta a Mgr. Hynka Zoubka v exekuční věci oprávněného Direct pojišťovny, a. s., se sídlem v Brně, Nové sady 996/25, PSČ 602 00, identifikační číslo osoby 25073958, zastoupeného Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem se sídlem v Praze 5, Na královně 862, PSČ 156 00, proti povinnému D. S. P., narozenému XY, naposledy bytem XY, pro vymožení 5 689 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 65 EXE 2332/2020, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 65 EXE 2332/2020 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

[1] Exekučním návrhem ze dne 22. září 2020, podaným u soudního exekutora Mgr. Jana Peroutky, Exekutorský úřad Chomutov, se oprávněný domáhá pověření a nařízení exekuce vůči povinnému pro pohledávku ve výši 5 689 Kč, na základě rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 25. června 2020, sp. zn. 24 C 390/2019-33. Dne 23. září 2020 požádal označený soudní exekutor Obvodní soud pro Prahu 5 o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného.

[2] Usnesením ze dne 15. října 2020, č. j. 65 EXE 2332/2020-15, Obvodní soud pro Prahu 5 vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k určení místní příslušnosti. V odůvodnění uvedl, že povinný není zapsán v Centrální evidenci obyvatel České republiky a na základě dotazu k Ředitelství služby cizinecké policie bylo zjištěno, že povinný neměl na území České republiky povolen žádný druh pobytu podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. Současné místo pobytu povinného není známé a rovněž nebyl zjištěn v České republice majetek, jenž by povinný vlastnil.

[3] Podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), jde-li o věc, jež patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

[4] Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, tedy rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Obvodní soud pro Prahu 5, u kterého bylo řízení zahájeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 11. 2020

Mgr. Milan Polášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru