Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Nd 490/2020Usnesení NS ze dne 29.10.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.ND.490.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Nd 490/2020-28

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Heleny Myškové a Mgr. Hynka Zoubka v exekuční věci oprávněné LACHMAN STYL s. r. o., se sídlem v Prostějově, Plumlovská 522/44, PSČ 796 01, identifikační číslo osoby 25 30 18 88, zastoupené Mgr. Daliborem Lachmanem, advokátem, se sídlem v Prostějově, Plumlovská 522/44, PSČ 796 01, proti povinným 1) P. D., narozenému XY, posledně bytem XY, a 2) J. G., narozenému XY, posledně bytem XY, pro 8.078,- Kč, vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 28 EXE 1485/2020, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 28 EXE 1485/2020 projedná a rozhodne Okresní soud v Rakovníku.

Odůvodnění:

Exekučním návrhem ze dne 20. července 2020, podaným u soudního exekutora JUDr. Lukáše Jíchy, Exekutorský úřad Přerov, se oprávněná domáhá pověření exekutora vedením exekuce vůči povinným pro pohledávku ve výši 8.078,- Kč.

Návrhem ze dne 2. září 2020 požádal označený exekutor Okresní soud v Rakovníku o pověření a nařízení exekuce.

Usnesením ze dne 11. září 2020, č. j. 28 EXE 1485/2020-24, vyslovil Okresní soud v Rakovníku svou místní nepříslušnost, s tím, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k určení místní příslušnosti soudu prvního stupně.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud v Rakovníku, u kterého podal soudní exekutor žádost o pověření a nařízení exekuce, a který vydal exekuční titul.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. 10. 2020

JUDr. Petr Gemmel

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru