Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Nd 487/2020Usnesení NS ze dne 30.10.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.ND.487.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Nd 487/2020-14

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Zavázala a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Heleny Myškové v exekuční věci oprávněného T-Mobile Czech Republic a. s., se sídlem v Praze 4, Tomíčkova 2144/1, PSČ 148 00, identifikační číslo osoby 64949681, zastoupeného Mgr. Markem Lošanem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, proti povinnému A. T., narozenému XY, bytem XY, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Blansku pod sp. zn. 9 EXE 930/2020, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Blansku pod sp. zn. 9 EXE 930/2020 projedná a rozhodne Okresní soud v Blansku.

Odůvodnění:

[1] Exekučním návrhem ze dne 12. srpna 2020, podaným u soudního exekutora Mgr. Martina Tunkla, Exekutorský úřad Plzeň-město, se oprávněný domáhá pověření a nařízení exekuce vůči povinnému pro pohledávku ve výši 29 915,04 Kč s příslušenstvím. Návrhem ze dne 19. srpna 2020 požádal soudní exekutor Okresní soud v Blansku o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného. Exekučním titulem je vykonatelné rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu - odboru pro východočeskou oblast ze dne 10. června 2020, č. j. ČTÚ-48 335/2019-636/IX. vyř. - VeS.

[2] Usnesením ze dne 3. září 2020, č. j. 9 EXE 930/2020-11, vyslovil okresní soud svou místní nepříslušnost. V odůvodnění uvedl, že provedeným šetřením nezjistil žádné místo pobytu ani majetek povinného na území České republiky.

[3] Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, které je - stejně jako další níže zmíněné usnesení - veřejnosti dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu).

[4] Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení (srov. závěry formulované v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v této věci určil Okresní soud v Blansku, u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 10. 2020

JUDr. Jiří Zavázal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru