Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Nd 483/2019Usnesení NS ze dne 18.12.2019

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:29.ND.483.2019.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

29 Nd 483/2019-33

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců Mgr. Hynka Zoubka a JUDr. Zdeňka Krčmáře v exekuční věci oprávněného ABEWY s. r. o., se sídlem v Praze 3, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, identifikační číslo osoby 27944514, zastoupeného Mgr. Martinem Sejkem, advokátem, se sídlem v Praze 10, Korunní 810/104, PSČ 101 00, proti povinnému J. M., narozenému XY, bytem XY, o nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 2200/2019, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 2200/2019 projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi.

Odůvodnění:

Exekučním návrhem ze dne 4. srpna 2019, podaným u soudního exekutora JUDr. Ing. Martina Štiky, Exekutorský úřad v Hradci Králové, se oprávněný domáhá pověření a nařízení exekuce vůči povinnému pro pohledávku ve výši 11 505 Kč. Návrhem ze dne 27. srpna 2019 požádal označený exekutor Okresní soud v Břeclavi o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného. Exekučním titulem je pravomocný a vykonatelný rozsudek Okresního soudu Brno-venkov ze dne 7. března 2018, č. j. 33 C 132/2017-75.

Usnesením ze dne 18. října 2019, č. j. 53 EXE 220/2019-27, vyslovil Okresní soud v Břeclavi svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu po marném uplynutí lhůty k podání odvolání oprávněným.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v této věci určil Okresní soud v Břeclavi, u kterého bylo zahájeno exekuční řízení a v jehož obvodu se měl (na adrese XY) povinný naposledy v České republice zdržovat.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. 12. 2019

JUDr. Petr Gemmel

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru