Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Nd 482/2019Usnesení NS ze dne 26.02.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.ND.482.2019.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Nd 482/2019-18

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Heleny Myškové v exekuční věci oprávněného E.ON Energie, a. s., se sídlem v Českých Budějovicích 7, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 01, identifikační číslo osoby 26078201, zastoupeného Mgr. Pavlem Vincíkem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Ovocný trh 1096/8, PSČ 110 00, proti povinné A. M., narozené XY, posledně bytem XY, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 25 EXE 2000/2019, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 25 EXE 2000/2019 projedná a rozhodne Okresní soud v Uherském Hradišti.

Odůvodnění:

Exekučním návrhem ze dne 24. září 2019, podaným u soudního exekutora JUDr. Ondřeje Mareše, LL.M., Exekutorský úřad Litoměřice, se oprávněný domáhá pověření a nařízení exekuce vůči povinné pro pohledávku ve výši 85 191 Kč s příslušenstvím. Návrhem ze dne 4. října 2019 požádal soudní exekutor Okresní soud v Uherském Hradišti (dále jen „okresní soud“) o pověření a nařízení exekuce na majetek povinné. Exekučním titulem je rozsudek okresního soudu ze dne 27. března 2019, č. j. 14 C 245/2017-53, jenž nabyl právní moci dne 25. května 2019.

Usnesením ze dne 25. října 2019, č. j. 25 EXE 2000/2019-14, vyslovil okresní soud svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud ji projedná a rozhodne. V odůvodnění uvedl, že „podmínky místní příslušnosti však nelze zjistit, neboť označená povinná nemá hlášený pobyt na území České republiky a oprávněná nezná místo v České republice, kde má povinná majetek“.

Následně předložil okresní soud věc Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, které je veřejnosti dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu).

Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v této věci určil Okresní soud v Uherském Hradišti, u kterého bylo zahájeno exekuční řízení a který vydal rovněž exekuční titul. V obvodu tohoto soudu bylo i poslední bydliště povinné na území České republiky (XY).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 2. 2020

JUDr. Petr Gemmel

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru