Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Nd 481/2019Usnesení NS ze dne 30.01.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.ND.481.2019.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Nd 481/2019-23

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Heleny Myškové v exekuční věci oprávněného České republiky – Krajského soudu v Ústí nad Labem, se sídlem v Ústí nad Labem, Národního odboje 1274/26, PSČ 400 92, identifikační číslo osoby 00215708, proti povinnému M. V., narozenému XY, trvale bytem XY, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 EXE 8188/2019, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 EXE 8188/2019 projedná a rozhodne Okresní soud v Litoměřicích.

Odůvodnění:

Exekučním návrhem ze dne 4. června 2019, podaným u soudního exekutora JUDr. Iva Erberta, Exekutorský úřad Praha – východ, se oprávněný domáhá pověření a nařízení exekuce vůči povinnému pro pohledávku ve výši 6 000 Kč, na základě usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 12. dubna 2019, č. j. 50 T 2/2013-1423, vykonatelného téhož dne. Dne 18. července 2019 požádal soudní exekutor Okresní soud v Litoměřicích o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného.

Usnesením ze dne 25. října 2019, č. j. 31 EXE 8188/2019-20, vyslovil Okresní soud v Litoměřicích svou místní nepříslušnost s tím, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne [podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“)]. V odůvodnění tohoto usnesení soud uvedl, že podmínky místní příslušnosti nelze zjistit, neboť povinný je státním příslušníkem Slovenské republiky a v současné době nemá povolen pobyt na území České republiky.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud v Litoměřicích, u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce a v jehož obvodu se nachází poslední známé místo pobytu povinného v České republice.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 1. 2020

Mgr. Milan Polášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru