Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Nd 480/2019Usnesení NS ze dne 19.12.2019

HeslaPříslušnost soudu místní
Přikázání věci (delegace)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:29.ND.480.2019.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Nd 480/2019-21

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Zavázala a soudců Mgr. Rostislava Krhuta a Mgr. Milana Poláška v právní věci oprávněného Allianz pojišťovny, a. s., se sídlem v Praze 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00, identifikační číslo osoby 47115971, zastoupeného Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem, se sídlem v Praze 5, Na Královně 862, PSČ 156 00, proti povinnému Z. J., narozenému XY, toho času neznámého pobytu, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 EXE 7367/2019, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 EXE 7367/2019 projedná a rozhodne Okresní soud v Litoměřicích.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 23. května 2019 se oprávněný domáhá provedení exekuce vůči povinnému pro pohledávku ve výši 3.104 Kč s příslušenstvím. Dne 24. května 2019 požádal soudní exekutor Mgr. Jan Peroutka, Exekutorský úřad Chomutov, o pověření a nařízení exekuce Okresní soud v Litoměřicích.

Okresní soud v Litoměřicích usnesením ze dne 25. října 2019, č. j. 31 EXE 7367/2019-18, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne, neboť podmínky místní příslušnosti nelze zjistit.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. v této souvislosti i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud proto, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení (k tomu srov. závěry formulované v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud v Litoměřicích. Jde o soud, u něhož bylo řízení zahájeno a který vydal rovněž rozhodnutí (rozsudek ze dne 7. března 2019, č. j. 10 C 248/2018-29), jež slouží jako exekuční titul.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. 12. 2019

JUDr. Jiří Zavázal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru