Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Nd 420/2020Usnesení NS ze dne 24.09.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.ND.420.2020.2
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Nd 420/2020-27

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Rostislava Krhuta a JUDr. Heleny Myškové v exekuční věci oprávněného T. M., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Janem Walterem, advokátem, se sídlem v Žatci, Volyňských Čechů 837, PSČ 438 01, proti povinnému Balbec Invest III S. á. r. l., se sídlem v Lucemburku, rue de Neudorf 560A, L-2220, Lucemburské velkovévodství, registrační číslo B214094, pro částku 17.472 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 28 EXE 1406/2020, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 28 EXE 1406/2020, projedná a rozhodne Okresní soud v Rakovníku.

Odůvodnění:

[1] Exekučním návrhem ze dne 3. července 2020, podaným dne 8. července 2020 u soudního exekutora Mgr. Pavla Tintěry, Exekutorský úřad Rakovník, se oprávněný domáhá pověření a nařízení exekuce vůči povinnému pro pohledávku ve výši 17.472 Kč s příslušenstvím. Dne 8. července 2020 požádal označený exekutor Okresní soud v Rakovníku o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného.

[2] Usnesením ze dne 22. července 2020, č. j. 28 EXE 1406/2020-16, vyslovil okresní soud svou místní nepříslušnost (bod I. výroku) s tím, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který soud věc projedná a rozhodne (bod II. výroku).

[3] K odvolání oprávněného Krajský soud v Praze usnesením ze dne 6. srpna 2020, č. j. 17 Co 226/2020-22, potvrdil usnesení okresního soudu. Následně okresní soud předložil věc Nejvyššímu soudu.

[4] Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

[5] Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, tedy rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud v Rakovníku, u nějž byl podán exekuční návrh.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 24. září 2020

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru