Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Nd 418/2020Usnesení NS ze dne 30.10.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.ND.418.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Nd 418/2020-38

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Zavázala a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Heleny Myškové v exekuční věci oprávněného města Hlinsko, se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo náměstí 1, PSČ 539 01, identifikační číslo osoby 00270059, proti povinnému M. C., narozenému XY, posledně bytem XY, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 16 EXE 548/2020, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 16 EXE 548/2020 projedná a rozhodne Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou.

Odůvodnění:

[1] Exekučním návrhem ze dne 22. června 2020, podaným u soudního exekutora Mgr. Tomáše Voborníka, Exekutorský úřad Pardubice, se oprávněný domáhá pověření a nařízení exekuce vůči povinnému pro pohledávku ve výši 2 000 Kč s příslušenstvím. Návrhem ze dne 26. června 2020 požádal soudní exekutor Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného. Exekučním titulem je rozhodnutí Městského úřadu Hlinsko ze dne 22. října 2019, č. j. HI 73333/2019/OKT.

[2] Usnesením ze dne 7. srpna 2020, č. j. 16 EXE 548/2020-28, vyslovil okresní soud svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k určení místní příslušnosti. V odůvodnění uvedl, že podmínky místní příslušnosti nejsou dány, když po provedeném šetření zjistil, že povinný je státním občanem Moldavské republiky a na území České republiky nemá žádný pobyt.

[3] Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, které je - stejně jako další níže zmíněné usnesení - veřejnosti dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu).

[4] Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení (srov. závěry formulované v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v této věci určil Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou, u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 10. 2020

JUDr. Jiří Zavázal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru