Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Nd 415/2020Usnesení NS ze dne 30.09.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.ND.415.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Nd 415/2020-16

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců Mgr. Rostislava Krhuta a Mgr. Hynka Zoubka v exekuční věci oprávněného České republiky - Obvodního soudu pro Prahu 5, se sídlem v Praze 1, Hybernská 1006/18, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 00024422, proti povinnému J. K., narozenému XY, bytem XY, pro vymožení 842 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 65 EXE 1666/2020, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 65 EXE 1666/2020 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

[1] Exekučním návrhem ze dne 29. června 2020, podaným u soudního exekutora Mgr. Jana Škarpy, Exekutorský úřad Praha 4, se oprávněný domáhá pověření a nařízení exekuce vůči povinnému pro pohledávku ve výši 842 Kč, na základě usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 9. listopadu 2010, sp. zn. 29 T 88/2010. Dne 8. července 2020 požádal označený soudní exekutor Obvodní soud pro Prahu 5 o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného.

[2] Usnesením ze dne 4. srpna 2020, č. j. 65 EXE 1666/2020-13, Obvodní soud pro Prahu 5 vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k určení místní příslušnosti. V odůvodnění soud uvedl, že povinný je státním příslušníkem Slovenské republiky, nikdy neměl povolen žádný druh pobytu na území České republiky, přičemž zde byl od 19. října 2016 do 31. prosince 2016 pouze přihlášen k ubytování na ubytovně. Současné místo pobytu povinného není známé, není známá ani adresa v domovském státě a rovněž nebyl zjištěn v České republice majetek, jenž by povinný vlastnil.

[3] Podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), jde-li o věc, jež patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

[4] Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Obvodní soud pro Prahu 5, u kterého bylo řízení zahájeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 9. 2020

Mgr. Milan Polášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru