Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Nd 39/2018Usnesení NS ze dne 28.02.2018

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2018:29.ND.39.2018.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Nd 39/2018-18

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Petra Gemmela v exekuční věci oprávněné L. K., proti povinnému B. T., pro částku 48.000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 11 EXE 18037/2017, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 11 EXE 18037/2017, projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově.

Odůvodnění:

[1] Exekučním návrhem ze dne 31. října 2017, podaným u soudního exekutora Mgr. Jana Peroutky, Exekutorský úřad v Chomutově, se oprávněná domáhá pověření a nařízení exekuce vůči povinnému pro pohledávku ve výši 48.000 Kč s příslušenstvím. Téhož dne požádal označený exekutor Okresní soud v Chomutově (dále též jen „okresní soud“) o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného.

[2] Usnesením ze dne 23. ledna 2018, č. j. 11 EXE 18037/2017-16, vyslovil okresní soud svou místní nepříslušnost (bod I. výroku) s tím, že po uplynutí odvolací lhůty bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení místní příslušnosti soudu (bod II. výroku).

[3] Následně předložil okresní soud věc Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu.

[4] Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

[5] Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, tedy rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud v Chomutově, který vydal rozhodnutí (rozsudek ze dne 6. srpna 2015, č. j. 21 C 132/2012-20), jež má být vykonáno.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 28. února 2018

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru