Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Nd 358/2020Usnesení NS ze dne 12.08.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.ND.358.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Nd 358/2020-25

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Rostislava Krhuta a JUDr. Heleny Myškové v exekuční věci oprávněného Bohemia Faktoring, a. s., se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, PSČ 118 00, identifikační číslo osoby 27242617, zastoupeného JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Ph. D., advokátem, se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, PSČ 118 00, proti povinnému V. U., narozenému XY, bytem XY, pro částku 6.592 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 51 EXE 840/2020, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 51 EXE 840/2020, projedná a rozhodne Okresní soud v Hodoníně.

Odůvodnění:

[1] Exekučním návrhem ze dne 19. května 2020, podaným téhož dne u soudního exekutora Mgr. Marcela Kubise, Exekutorský úřad Šumperk, se oprávněný domáhá pověření a nařízení exekuce vůči povinnému pro pohledávku ve výši 6.592 Kč s příslušenstvím. Dne 27. května 2020 požádal označený exekutor Okresní soud v Hodoníně o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného.

[2] Usnesením ze dne 23. června 2020, č. j. 51 EXE 840/2020-18, vyslovil okresní soud svou místní nepříslušnost (bod I. výroku) s tím, že po marném uplynutí lhůty k podání odvolání oprávněnému bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne (bod II. výroku). Následně okresní soud předložil věc Nejvyššímu soudu.

[3] Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

[4] Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, tedy rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud v Hodoníně, který vydal exekuční titul (rozsudek ze dne 16. dubna 2019, č. j. 14 C 210/2018-53).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. srpna 2020

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru