Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Nd 354/2020Usnesení NS ze dne 30.09.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.ND.354.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Nd 354/2020-26

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Zavázala a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Heleny Myškové v exekuční věci oprávněného T-Mobile Czech Republic a. s., se sídlem v Praze 4, Tomíčkova 2144/1, PSČ 148 00, identifikační číslo osoby 64949681, zastoupeného Mgr. Lenkou Heřmánkovou, advokátkou, se sídlem v Praze 7, Jankovcova 1518/2, PSČ 170 00, proti povinnému L. N., narozenému XY, posledně bytem XY, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 21 EXE 211/2020, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 21 EXE 211/2020 projedná a rozhodne Okresní soud v Jičíně.

Odůvodnění:

[1] Exekučním návrhem ze dne 17. června 2020, podaným u soudního exekutora JUDr. Lukáše Jíchy, Exekutorský úřad Přerov, se oprávněný domáhá pověření a nařízení exekuce vůči povinnému pro pohledávku ve výši 12 892 Kč s příslušenstvím. Návrhem ze dne 24. června 2020 požádal soudní exekutor Okresní soud v Jičíně o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného. Exekučním titulem je rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, odboru pro východočeskou oblast, ze dne 13. ledna 2020, č. j. ČTÚ- 39 305/2019 636/V. vyř. - KoV.

[2] Usnesením ze dne 15. července 2020, č. j. 21 EXE 211/2020-21, vyslovil okresní soud svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k určení místní příslušnosti. V odůvodnění uvedl, že podmínky místní příslušnosti nelze zjistit, když povinný je cizincem, jenž nemá trvalý pobyt na území České republiky, a ani není hlášen k pobytu v evidencích cizineckého informačního systému.

[3] Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, které je - stejně jako další níže zmíněné usnesení - veřejnosti dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu).

[4] Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení (srov. závěry formulované v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v této věci určil Okresní soud v Jičíně, u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 9. 2020

JUDr. Jiří Zavázal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru