Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Nd 353/2020Usnesení NS ze dne 18.08.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.ND.353.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Nd 353/2020-26

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců Mgr. Rostislava Krhuta a JUDr. Zdeňka Krčmáře v exekuční věci oprávněného Bohemia Faktoring, a. s., se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, PSČ 118 00, identifikační číslo osoby 27242617, zastoupeného JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Ph.D., advokátem, se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, PSČ 118 00, proti povinné K. K., narozené XY, bytem XY, pro částku 65.820 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 39 EXE 251/2020, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 39 EXE 251/2020 projedná a rozhodne Okresní soud v Uherském Hradišti.

Odůvodnění:

1. Exekučním návrhem ze dne 19. května 2020 doplněným podáním ze dne 2. června 2020 se oprávněný domáhá provedení exekuce vůči povinné pro pohledávku ve výši 65.820 Kč s příslušenstvím. Dne 4. června 2020 požádal soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, Exekutorský úřad Přerov, o pověření a nařízení exekuce Okresní soud v Uherském Hradišti.

2. Usnesením ze dne 1. července 2020, č. j. 39 EXE 251/2020-21, vyslovil Okresní soud v Uherském Hradišti svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne, neboť podmínky místní příslušnosti nelze zjistit.

3. Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

4. Nejvyšší soud proto, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení (srov. závěry formulované v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud v Uherském Hradišti, u kterého bylo řízení zahájeno a který vydal exekuční titul.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. 8. 2020

JUDr. Petr Gemmel

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru