Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Nd 339/2019Usnesení NS ze dne 08.08.2019

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:29.ND.339.2019.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Nd 339/2019-17

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Milana Poláška v exekuční věci oprávněného Vodafone Czech Republic a. s., se sídlem v Praze 5 - Stodůlkách, náměstí Junkových 2808/2, PSČ 155 00, identifikační číslo osoby 25788001, zastoupeného Mgr. Markem Lošanem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, proti povinné S. A. B., narozené XY, posledně bytem XY, pro částku 3.725,09 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 65 EXE 1883/2019, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 65 EXE 1883/2019, projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

[1] Exekučním návrhem ze dne 10. června 2019, podaným u soudního exekutora Mgr. Martina Tunkla, Exekutorský úřad Plzeň - město, se oprávněný domáhá pověření a nařízení exekuce vůči povinné pro pohledávku ve výši 3.725,09 Kč s příslušenstvím. Dne 18. června 2019 požádal označený exekutor Obvodní soud pro Prahu 5 (dále též jen „obvodní soud“) o pověření a nařízení exekuce na majetek povinné.

[2] Usnesením ze dne 27. června 2019, č. j. 65 EXE 1883/2019-12, vyslovil obvodní soud svou místní nepříslušnost (bod I. výroku) s tím, že po uplynutí odvolací lhůty oprávněnému bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne (bod II. výroku). Následně předložil obvodní soud věc Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu.

[3] Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

[4] Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Obvodní soud pro Prahu 5, u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce a v jehož obvodu se nachází poslední známé bydliště povinné, jakož i sídlo oprávněného.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 8. srpna 2019

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru