Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Nd 338/2019Usnesení NS ze dne 28.08.2019

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2019:29.ND.338.2019.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Nd 338/2019-26

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Milana Poláška v exekuční věci oprávněné innogy Energie, s. r. o., se sídlem v Praze 10, Limuzská 3135/12, PSČ 108 00, identifikační číslo osoby 49 90 32 09, zastoupené Mgr. Kamilem Stypou, advokátem, se sídlem v Praze, Rubešova 162/8, PSČ 120 00, proti povinnému A. H. O., narozenému XY, bytem XY, pro 9.271,87 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 94 EXE 11274/2019, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 94 EXE 11274/2019 projedná a rozhodne Okresní soud v Ostravě.

Odůvodnění:

Exekučním návrhem ze dne 15. května 2019, podaným u soudního exekutora JUDr. Jiřího Petruně, Exekutorský úřad Šumperk, se oprávněná domáhá pověření exekutora provedením exekuce vůči povinnému pro pohledávku ve výši 9.271,87 Kč s příslušenstvím.

Návrhem ze dne 29. května 2019 požádal označený exekutor Okresní soud v Ostravě o pověření a nařízení exekuce.

Usnesením ze dne 27. června 2019, č. j. 94 EXE 11274/2019-21, vyslovil Okresní soud v Ostravě svou místní nepříslušnost, s tím, že po uplynutí odvolací lhůty oprávněné bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení místní příslušnosti soudu prvního stupně.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud v Ostravě, u kterého bylo řízení zahájeno a který vydal exekuční titul.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 8. 2019

JUDr. Petr Gemmel

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru