Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Nd 31/2013Usnesení NS ze dne 27.02.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:29.ND.31.2013.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001 Sb.


přidejte vlastní popisek

29 Nd 31/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Petra Šuka v právní věci oprávněné Český inkasní kapitál, a. s., se sídlem v Praze 1 – Novém Městě, Václavské náměstí 808/66, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 27646751, zastoupené JUDr. Romanem Majerem, advokátem, se sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1326/5, PSČ 140 00, proti povinnému B. O., o nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 54 EXE 3200/2011, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 54 EXE 3200/2011 projedná a rozhodne Okresní soud v Ústí nad Labem.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 8. listopadu 2011 se oprávněná vůči povinnému domáhá nařízení exekuce k vymožení pohledávky přiznané rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu ze dne 23. května 2011, č. j. ČTÚ-28 444/2011-636/II. vyř. MaV, ve výši 308,- Kč s příslušenstvím, s tím, aby provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor JUDr. M. S.

Okresní soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 4. prosince 2012, č. j. 54 EXE 3200/2011-31, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Z obsahu spisu vyplývá, že v současné době není známo, kde se povinný zdržuje nebo kde má majetek. Poslední bydliště v České republice měl v obvodu Okresního soudu v Ústí nad Labem. Povinný je občanem Slovenské republiky, jeho povolení k pobytu na území České republiky zaniklo dne 1. října 2005. V době zahájení exekučního řízení neměl v České republice povolen pobyt a ani se zde nezdržoval. Dosud také nebyl zjištěn žádný majetek povinného v České republice.

Příslušnost k nařízení exekuce upravuje § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu). Ačkoli kritéria bydliště nebo místa, kde se povinný zdržuje, se v projednávané věci nemohou přímo uplatnit, lze při určení místně příslušného soudu vycházet z toho, že poslední bydliště v České republice měl povinný v obvodu Okresního soudu v Ústí nad Labem, kde by se mohl nacházet i případný majetek povinného, bude-li soudním exekutorem po nařízení exekuce zjištěn (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012).

S ohledem na uvedené okolnosti Nejvyšší soud podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určil Okresní soud v Ústí nad Labem místně příslušným pro projednání a rozhodnutí výše označené věci.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. února 2013

JUDr. Filip Cileček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru