Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Nd 300/2020Usnesení NS ze dne 28.07.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.ND.300.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Nd 300/2020-23

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Rostislava Krhuta a JUDr. Heleny Myškové v exekuční věci oprávněného Bohemia Faktoring, a. s., se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, PSČ 118 00, identifikační číslo osoby 27242617, zastoupeného JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Ph. D., advokátem, se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, PSČ 118 00, proti povinné Z. Š., narozené XY, bytem XY, pro částku 13.821 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 65 EXE 1224/2020, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 65 EXE 1224/2020, projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

[1] Exekučním návrhem ze dne 5. května 2020, podaným dne 18. května 2020 u soudního exekutora Mgr. Marcela Kubise, Exekutorský úřad Šumperk, se oprávněný domáhá pověření a nařízení exekuce vůči povinné pro pohledávku ve výši 13.821 Kč s příslušenstvím. Dne 18. května 2020 požádal označený exekutor Obvodní soud pro Prahu 5 o pověření a nařízení exekuce na majetek povinné.

[2] Usnesením ze dne 9. června 2020, č. j. 65 EXE 1224/2020-20, vyslovil obvodní soud svou místní nepříslušnost (bod I. výroku) s tím, že po uplynutí odvolací lhůty oprávněnému bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne (bod II. výroku). Následně obvodní soud předložil věc Nejvyššímu soudu.

[3] Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

[4] Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, tedy rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Obvodní soud pro Prahu 5, který vydal exekuční titul (rozsudek ze dne 3. srpna 2018, č. j. 9 C 99/2018-28).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 28. července 2020

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru