Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Nd 295/2020Usnesení NS ze dne 20.08.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.ND.295.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Nd 295/2020-26

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců Mgr. Rostislava Krhuta a Mgr. Hynka Zoubka v exekuční věci oprávněného MONETA Auto, s. r. o., se sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1442/1b, PSČ 140 00, identifikační číslo osoby 60112743, zastoupeného Mgr. Markem Lošanem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, proti povinnému R. D., narozenému XY, posledně bytem XY, pro 229 716,58 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 50 EXE 772/2020, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 50 EXE 772/2020 projedná a rozhodne Okresní soud v Hodoníně.

Odůvodnění:

Exekučním návrhem ze dne 7. května 2020, podaným u soudního exekutora JUDr. Lukáše Jíchy, Exekutorský úřad Přerov, se oprávněný domáhá pověření a nařízení exekuce vůči povinnému pro pohledávku ve výši 229 716,58 Kč s příslušenstvím, na základě elektronického platebního rozkazu Okresního soudu v Hodoníně ze dne 2. dubna 2020, č. j. EPR 41015/2020-5. Dne 15. května 2020 požádal označený soudní exekutor Okresní soud v Hodoníně o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného.

Usnesením ze dne 4. června 2020, č. j. 50 EXE 772/2020-19, Okresní soud v Hodoníně vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že po marném uplynutí lhůty k podání odvolání bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení místní příslušnosti.

Z obsahu spisu vyplývá, že povinný je občanem České republiky, jehož trvalý pobyt na adrese XY, byl od 8. dubna 2020 ukončen. Povinný v současné době dle centrální evidence obyvatel nemá na území České republiky adresu trvalého pobytu a není známo současné místo pobytu ani místo, kde má majetek.

Podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), jde-li o věc, jež patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, tedy rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud v Hodoníně, u kterého bylo řízení zahájeno a v jehož obvodu se nacházela poslední známá adresa pobytu povinného v České republice.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. 8. 2020

Mgr. Milan Polášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru