Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Nd 288/2017Usnesení NS ze dne 23.08.2017

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:29.ND.288.2017.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Nd 288/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců Mgr. Tomáše Brauna a JUDr. Zdeňka Krčmáře v exekuční věci oprávněného města Žďár nad Sázavou, se sídlem ve Žďáru nad Sázavou, Žižkova 227/1, PSČ 591 31, identifikační číslo osoby 00 29 58 41, proti povinnému M. T., pro 1.500 Kč, vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 16 EXE 1110/2017, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 16 EXE 1110/2017 projedná a rozhodne Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou.

Odůvodnění:

Exekučním návrhem ze dne 8. června 2017, podaným u soudního exekutora Mgr. Zdeňka Ráčka, Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou, se oprávněný domáhá pověření exekutora a nařízení exekuce vůči povinnému pro pohledávku ve výši 1.500 Kč. Návrhem ze dne 13. června 2017 požádal označený exekutor Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou (dále též jen „okresní soud“) o pověření k provedení exekuce na majetek povinného.

Usnesením ze dne 12. července 2017, č. j. 16 EXE 1110/2017-38, vyslovil okresní soud svou místní nepříslušnost, s tím, že po uplynutí odvolací lhůty oprávněnému bude věc předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o tom, který soud věc projedná a rozhodne.

Následně předložil okresní soud věc Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou, u kterého bylo řízení zahájeno a v jehož obvodu byl vydán exekuční titul.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 23. srpna 2017

JUDr. Petr Gemmel

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru