Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Nd 259/2014Usnesení NS ze dne 29.09.2014

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2014:29.ND.259.2014.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

29 Nd 259/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud v České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Filipa Cilečka v právní věci žalobkyně J. Ch., proti žalovanému J. S., o zaplacení částky 150.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Rokycanech pod sp. zn. 9 C 195/2013, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Rokycanech projedná a rozhodne Okresní soud v Rokycanech.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou Okresnímu soudu v Rokycanech dne 23. října 2013 se žalobkyně (J. Ch.) domáhala vůči žalovanému (J. S.) zaplacení částky 150.000,- Kč z titulu smlouvy o půjčce.

Okresní soud v Rokycanech usnesením ze dne 15. listopadu 2013, č. j. 9 C 195/2013-10, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Okresnímu soudu v Mostě.

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 11. března 2014, č. j. 8 Nc 6846/2014-18, shledal nesouhlas Okresního soudu v Mostě s postoupením věci důvodným, uzavíraje, že z obsahu spisu neplyne, kde žalovaný bydlí či se zdržuje, ani kde bydlel či se zdržoval ke dni zahájení řízení.

Následně usnesením ze dne 6. června 2014, č. j. 9 C 195/2013-28, Okresní soud v Rokycanech vyslovil svou místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o tom, který soud má věc projednat a rozhodnout.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, proto podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. rozhodl tak, že danou věc projedná a rozhodne Okresní soud v Rokycanech, u něhož bylo řízení zahájeno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 29. září 2014

JUDr. Petr Gemmel

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru