Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Nd 25/2017Usnesení NS ze dne 28.02.2017

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:29.ND.25.2017.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Nd 25/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců Mgr. Tomáše Brauna a JUDr. Zdeňka Krčmáře v exekuční věci oprávněné České republiky - Okresního soudu v Chomutově, se sídlem v Chomutově, Na Příkopech 663, PSČ 430 14, identifikační číslo osoby 00 02 48 48, proti povinnému A. L., pro 2.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 18498/2016, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 18498/2016 projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově.

Odůvodnění:

Exekučním návrhem ze dne 1. září 2016, podaným u soudního exekutora Mgr. Jaroslava Homoly, Exekutorský úřad Brno - město, se oprávněná domáhá pověření exekutora a nařízení exekuce vůči povinnému pro pohledávku ve výši 2.000,- Kč. Návrhem ze dne 10. října 2016 požádal označený exekutor Okresní soud v Chomutově o pověření k provedení exekuce na majetek povinného.

Usnesením ze dne 2. prosince 2016, č. j. 26 EXE 18498/2016-12, vyslovil Okresní soud v Chomutově svou místní nepříslušnost, s tím, že po uplynutí odvolací lhůty oprávněnému bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení místní příslušnosti soudu prvního stupně.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud v Chomutově, u kterého bylo řízení zahájeno a který vydal exekuční titul.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. února 2017

JUDr. Petr Gemmel

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru