Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Nd 234/2020Usnesení NS ze dne 28.07.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.ND.234.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Nd 234/2020-28

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Rostislava Krhuta a JUDr. Heleny Myškové v exekuční věci oprávněného V. Š., narozeného XY, bytem XY, proti povinné J. W., narozené XY, bytem v XY, pro částku 11.458 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 33 EXE 334/2020, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 33 EXE 334/2020, projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

[1] Exekučním návrhem ze dne 7. ledna 2020, podaným u soudní exekutorky JUDr. Ingrid Švecové, Exekutorský úřad Praha 3, se oprávněný domáhá pověření a nařízení exekuce vůči povinné pro pohledávku ve výši 11.458 Kč s příslušenstvím.

[2] Usnesením ze dne 23. ledna 2020, č. j. 33 EXE 334/2020-10, vyslovil Obvodní soud pro Prahu 5 svou místní nepříslušnost (bod I. výroku) s tím, že po doručení usnesení oprávněnému bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu (bod II. výroku). K odvolání oprávněného Městský soud v Praze usnesením ze dne 6. dubna 2020, č. j. 19 Co 87/2020-22, potvrdil usnesení obvodního soudu. Obvodní soud následně předložil věc Nejvyššímu soudu.

[3] Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

[4] Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, tedy rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Obvodní soud pro Prahu 5, v jehož obvodu se nachází alespoň bydliště oprávněného.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 28. července 2020

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru