Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Nd 233/2020Usnesení NS ze dne 30.06.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.ND.233.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

29 Nd 233/2020-22

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Zavázala a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Hynka Zoubka v právní věci žalobce RKL Opava, spol. s. r. o., se sídlem v Dolním Benešově, Záhumenní 360, PSČ 747 22, identifikační číslo osoby 623 04 453, zastoupeného Mgr. Martinem Hofmanem, advokátem, se sídlem v Opavě, Solná 447/27, PSČ 746 01, proti žalovanému EUROFILATI S. R. L., se sídlem v Italské republice, Cava de Tirreni, Strada Consortile della Nuova, registrační číslo osoby 02779850656, o zaplacení částky 1 790 EUR s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Semilech pod sp. zn. 86 C 5/2020, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Semilech pod sp. zn. 86 C 5/2020 projedná a rozhodne Okresní soud v Semilech.

Odůvodnění:

Žalobou spojenou s návrhem na vydání platebního rozkazu ze dne 17. února 2020 se žalobce u Okresního soudu v Semilech domáhá po žalovaném zaplacení částky 1 790 EUR s příslušenstvím z titulu nezaplacené úplaty za mezinárodní přepravu zboží z České republiky (s místem převzetí v Lomnici nad Popelkou) do Italské republiky (s místem dodání v Cava de Tirreni), uskutečněné na základě smlouvy o přepravě uzavřené mezi žalobcem jako dopravcem a žalovaným jako objednatelem dne 21. listopadu 2018.

Okresní soud v Semilech usnesením ze dne 23. dubna 2020, č. j. 86 C 5/2020-16, vyslovil svou místní nepříslušnost (výrok I) a rozhodl, že po právní moci usnesení bude věc podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne (výrok II).

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne. Srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, tedy rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud v Semilech, u něhož bylo řízení zahájeno, a v jehož obvodu byla podle žalobních tvrzení převzata zásilka, jejíž přepravu má žalovaný žalobci zaplatit.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. 6. 2020

JUDr. Jiří Zavázal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru