Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Nd 230/2020Usnesení NS ze dne 18.06.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.ND.230.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Nd 230/2020-55

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Zavázala a soudců Mgr. Rostislava Krhuta a JUDr. Heleny Myškové v právní věci žalobce JUSTRINON MANAGEMENT a. s., se sídlem v Praze 4, U Vlečky 1749/4, PSČ 143 00, identifikační číslo osoby 29216842, zastoupeného JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Ph.D., advokátem, se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, PSČ 118 00, proti žalovanému P. B., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému Z. L., advokátem, se sídlem XY, jako opatrovníkem, o zaplacení částky 2.068,88 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 10 C 99/2019, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 10 C 99/2019 projedná a rozhodne Okresní soud ve Frýdku-Místku.

Odůvodnění:

Návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu podaným u Okresního soudu ve Frýdku-Místku dne 27. prosince 2018 se žalobce (JUSTRINON MANAGEMENT a. s.) domáhá po žalovaném (P. B.), aby mu zaplatil částku 2.068,88 Kč s příslušenstvím ze smlouvy o účtu.

Okresní soud ve Frýdku-Místku usnesením ze dne 21. dubna 2020, č. j. 10 C 99/2019-51, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne, neboť podmínky místní příslušnosti nelze zjistit.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud proto, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud ve Frýdku-Místku, u něhož bylo řízení zahájeno, a který ve věci provedl prvotní úkony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. 6. 2020

JUDr. Jiří Zavázal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru