Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Nd 224/2020Usnesení NS ze dne 29.07.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.ND.224.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Nd 224/2020-26

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Heleny Myškové a Mgr. Hynka Zoubka v exekuční věci oprávněné EOS Investment Česká republika, s. r. o., se sídlem v Praze 4, Novodvorská 994/138, PSČ 142 00, identifikační číslo osoby 01 41 16 41, zastoupené Mgr. Zuzanou Kyovskou, advokátkou, se sídlem v Praze 4, Novodvorská 994/138, PSČ 142 00, proti povinnému P. H., narozenému XY, posledně bytem XY, pro 3.205,74 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 33 EXE 846/2020, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 33 EXE 846/2020 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

Exekučním návrhem ze dne 27. února 2020, podaným u soudní exekutorky JUDr. Ingrid Švecové, Exekutorský úřad Praha 3, se oprávněná domáhá pověření jmenované vedením exekuce vůči povinnému pro pohledávku ve výši 3.205,74 Kč s příslušenstvím.

Návrhem ze dne 11. března 2020 požádala označená exekutorka Obvodní soud pro Prahu 5 o pověření a nařízení exekuce.

Usnesením ze dne 2. dubna 2020, č. j. 33 EXE 846/2020-23, vyslovil Obvodní soud pro Prahu 5 svou místní nepříslušnost, s tím, že po uplynutí odvolací lhůty oprávněné bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení místní příslušnosti soudu prvního stupně.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Obvodní soud pro Prahu 5, u kterého bylo řízení zahájeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. 7. 2020

JUDr. Petr Gemmel

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru