Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Nd 221/2017Usnesení NS ze dne 23.08.2017

HeslaPříslušnost soudu místní
Exekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:29.ND.221.2017.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Nd 221/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců Mgr. Tomáše Brauna a JUDr. Zdeňka Krčmáře v exekuční věci oprávněné Český inkasní kapitál, a. s., se sídlem v Praze 1, Václavské nám. 808/66, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 27 64 67 51, zastoupené JUDr. Romanem Majerem, advokátem, se sídlem v Praze, Vyskočilova 1326/5, PSČ 140 00, proti povinnému J. K., pro 3.782,81 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 11 EXE 7632/2017, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 11 EXE 7632/2017 projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově.

Odůvodnění:

Exekučním návrhem ze dne 28. února 2017, podaným u soudního exekutora JUDr. Marcela Smékala, Exekutorský úřad Praha - východ, se oprávněná domáhá pověření exekutora a nařízení exekuce vůči povinnému pro pohledávku ve výši 3.728,81 Kč s příslušenstvím. Návrhem ze dne 2. března 2017 požádal označený exekutor Okresní soud v Chomutově o pověření k provedení exekuce na majetek povinného.

Usnesením ze dne 24. května 2017, č. j. 11 EXE 7632/2017-20, vyslovil Okresní soud v Chomutově svou místní nepříslušnost, s tím, že po uplynutí odvolací lhůty oprávněnému bude věc postoupena Nejvyššímu soudu k určení místní příslušnosti soudu prvního stupně.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud v Chomutově, u kterého bylo řízení zahájeno a v jehož obvodu se (podle exekučního titulu) nacházelo poslední známé bydliště povinného na území České republiky.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 23. srpna 2017

JUDr. Petr Gemmel

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru