Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Nd 20/2020Usnesení NS ze dne 27.02.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.ND.20.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Nd 20/2020-23

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Rostislava Krhuta a JUDr. Heleny Myškové v exekuční věci oprávněného Freebone s. r. o., se sídlem v Poštorné, třída 1. máje 519/23, PSČ 691 41, identifikační číslo osoby 25503286, zastoupeného Mgr. Jakubem Juráskem, advokátem, se sídlem v Praze, Kladská 1489/5, PSČ 120 00, proti povinnému D. M., narozenému XY, bytem XY, pro částku 1.452 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 791/2019, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 791/2019, projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi.

Odůvodnění:

[1] Exekučním návrhem ze dne 13. března 2019, podaným u soudního exekutora JUDr. Lukáše Jíchy, Exekutorský úřad Přerov, se oprávněný domáhá pověření a nařízení exekuce vůči povinnému pro pohledávku ve výši 1.452 Kč s příslušenstvím. Dne 25. března 2019 požádal označený exekutor Okresní soud v Břeclavi (dále též jen „okresní soud“) o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného.

[2] Usnesením ze dne 27. května 2019, č. j. 53 EXE 791/2019-14, vyslovil okresní soud svou místní nepříslušnost (bod I. výroku) s tím, že po marném uplynutí lhůty k podání odvolání oprávněným bude věc předložena Nejvyššímu soudu (bod II. výroku). Následně předložil okresní soud věc Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu.

[3] Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

[4] Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, tedy rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud v Břeclavi, u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce, v jehož obvodu se nachází poslední známé bydliště povinného, jakož i sídlo oprávněného.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 27. února 2020

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru