Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Nd 157/2020Usnesení NS ze dne 28.05.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.ND.157.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Nd 157/2020-17

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců Mgr. Rostislava Krhuta a Mgr. Hynka Zoubka v exekuční věci oprávněného AXA pojišťovna a. s., se sídlem v Praze 2, Lazarská 13/8, PSČ 120 00, identifikační číslo osoby 28195604, zastoupeného Mgr. Markem Lošanem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, proti povinnému P. M., narozenému XY, bytem XY, pro 2 986 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 65 EXE 543/2020, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 65 EXE 543/2020 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

Exekučním návrhem ze dne 4. února 2020, podaným u soudního exekutora Mgr. Marcela Kubise, Exekutorský úřad Šumperk, se oprávněný domáhá pověření a nařízení exekuce vůči povinnému pro pohledávku ve výši 2 986 Kč s příslušenstvím, na základě rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 21. listopadu 2019, č. j. 24 C 252/2019-28. Dne 10. února 2020 požádal označený soudní exekutor Obvodní soud pro Prahu 5 o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného.

Usnesením ze dne 27. února 2020, č. j. 65 EXE 543/2020-13, Obvodní soud pro Prahu 5 vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k určení místní příslušnosti.

Z obsahu spisu vyplývá, že povinný je státním příslušníkem Slovenské republiky, není známo současné místo pobytu, ani místo, kde má povinný majetek. Povinný není zapsán v Centrální evidenci obyvatel a nemá povolen žádný druh pobytu na území České republiky. Jeho pobyt za účelem podnikání zanikl dne 19. ledna 2005.

Podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), jde-li o věc, jež patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, tedy rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Obvodní soud pro Prahu 5, u kterého bylo řízení zahájeno a v jehož obvodu se nacházela poslední známá adresa pobytu povinného v České republice.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 5. 2020

Mgr. Milan Polášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru