Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Nd 157/2019Usnesení NS ze dne 30.05.2019

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:29.ND.157.2019.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Nd 157/2019-49

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Zavázala a soudců Mgr. Rostislava Krhuta a Mgr. Milana Poláška v právní věci žalobkyně PPR s. r. o., se sídlem v Praze 3, Viklefova 1812/18, PSČ 130 00, identifikační číslo osoby 47975300, zastoupené Mgr. Marcelem Labounkem, advokátem, se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, Meziříčská 774, PSČ 756 61, proti žalovaným 1) J. P., narozenému XY, bytem XY a 2) J. M., narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Ilonou Barošovou, advokátkou, se sídlem ve Vsetíně, Smetanova 970, PSČ 755 01, jako opatrovníkem, o zaplacení částky 37.661 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Vsetíně pod sp. zn. 11 C 43/2018, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu ve Vsetíně pod sp. zn. 11 C 43/2018 projedná a rozhodne Okresní soud ve Vsetíně.

Odůvodnění:

Žalobou podanou u Okresního soudu ve Vsetíně dne 14. února 2018 se žalobkyně domáhá po žalovaných, aby jí společně a nerozdílně zaplatili částku 37.661 Kč s příslušenstvím z titulu nájemní smlouvy ze dne 27. ledna 2017.

Okresní soud ve Vsetíně usnesením ze dne 8. srpna 2018, č. j. 11 C 43/2018-25, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne, neboť podmínky místní příslušnosti nelze zjistit.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud proto, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud ve Vsetíně, u něhož bylo řízení zahájeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 5. 2019

JUDr. Jiří Zavázal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru