Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Nd 145/2017Usnesení NS ze dne 11.05.2017

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:29.ND.145.2017.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Nd 145/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Petra Gemmela ve věci návrhu složitelky E. B., na přijetí peněžité částky ve výši 9.440 Kč do soudní úschovy, vedené u Okresního soudu v Havlíčkově Brodu pod sp. zn. 0 Sd 1/2017, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Havlíčkově Brodu pod sp. zn. 0 Sd 1/2017 projedná a rozhodne Okresní soud v Havlíčkově Brodu.

Odůvodnění:

V projednávané věci se návrhem došlým soudu dne 22. března 2017 složitelka (E. B.) domáhá u Okresního soudu v Havlíčkově Brodu (dále též jen „okresní soud“) toho, aby vzal do soudní úschovy částku 9.440 Kč coby závazek, který má složitelka vůči věřiteli F. B. (dále jen „F. B.“), posledně bytem ve S. r. N., který letos zemřel a jehož právní nástupci nejsou složitelce známi.

Usnesením ze dne 24. března 2017, č. j. 0 Sd 1/2017-8, vyslovil okresní soud svou místní nepříslušnost (bod I. výroku), s tím, že věc bude po právní moci usnesení předložena Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu.

Následně předložil okresní soud věc Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, tedy rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud v Havlíčkově Brodu, u kterého bylo řízení zahájeno a v jehož obvodu bylo vydáno rozhodnutí (usnesení Okresního soudu v Havlíčkově Brodu ze dne 25. listopadu 2016, č. j. 29 D 856/2015-489), které složitelce uložilo uhradit F. B. částku, která má být předmětem soudní úschovy.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. května 2017

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru