Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 ICdo 94/2020Usnesení NS ze dne 27.07.2020

HeslaZpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.ICDO.94.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

KSOS 37 INS XY

11 ICm XY

29 ICdo 94/2020-94

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Krčmářem v právní věci žalobce CLEAR BALANCE, SE, se sídlem v Praze 8 – Libni, Podlipného 942/11, PSČ 180 00, identifikační číslo osoby 24811718, zastoupeného Mgr. Matejem Dvořákem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Školská 695/38, PSČ 110 00, proti žalovanému Mgr. Ing. Ladislavu Teterovi, se sídlem v Ostravě, Poštovní 2, PSČ 702 00, jako insolvenčnímu správci dlužnice M. G., o určení pravosti a výše pohledávek, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 11 ICm XY, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužnice M. G., narozené XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 37 INS XY, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19. února 2020, č. j. 11 ICm XY, 11 VSOL XY (KSOS 37 INS XY), takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

[1] Proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Olomouci podal žalobce dovolání, které posléze, podáním datovaným dne 12. června 2020, vzal v plném rozsahu zpět.

[2] Nejvyšší soud tudíž na základě tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení zastavil podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v aktuálním znění, pro věc rozhodném (dále jen „o. s. ř.“).

[3] Výrok o nákladech dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 27. července 2020

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru